KHÁCH SẠN/RESORT

Sắp xếp:


PHONG SON HOMESTAY

900.000đ

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐁𝐚 𝐕𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐨̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧

VILLA 4 NGỦ VEDANA NINH BÌNH

𝗧𝗛𝗢̛̀𝗜 𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗡𝗔̀𝗬 𝗠𝗔̀ Đ𝗜 𝗩𝗔̀𝗢 𝗥𝗨̛̀𝗡𝗚 Đ𝗔̣𝗣 𝗫𝗘 𝗕𝗢̛𝗜 𝗟𝗢̣̂𝗜 𝗧𝗔̆𝗠 𝗞𝗛𝗢𝗔́𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗜̀ 𝗖𝗢̀𝗡 𝗚𝗜̀ 𝗕𝗔̆̀𝗡𝗚

BAMBOO RESORT & SPA MŨI NÉ

☘ ☘ ☘ Một chiếc Bamboo resort bình yên và trong lành đến lạ khi bạn đặt chân đến Mũi Né không thể bỏ qua nhé

MỘC CHAU VẪY GỌI

Không phải Châu Âu, cũng không phải Đà Lạt mà là Mộc Châu  bạn nhé! 

ANGSANA LĂNG CÔ RESORT & SPA HUẾ

Chương trình hot sale lớn chưa từng có ở một trong những điểm nghỉ dưỡng đẹp nhất Angsana Lăng Cô Resort & Spa ở Huế

𝐕𝐄𝐃𝐀𝐍𝐀 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 𝐍𝐈𝐍𝐇 𝐁𝐈̀𝐍𝐇

𝘛𝘢̣𝘮 𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘢 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘬𝘩𝘰́𝘪 𝘣𝘶̣𝘪, 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘣𝘰̣̂𝘯 𝘣𝘦̂̀ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘷𝘦̂̀ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘮𝘢̀𝘶 𝘹𝘢𝘯𝘩 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘺𝘦̂𝘯 𝘷𝘢̀ đ𝘢̆́𝘮 𝘤𝘩𝘪̀𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘪̣ 𝘮𝘶̀𝘢 𝘩𝘦̀ 𝘵𝘢̣𝘪 𝘝𝘦𝘥𝘢𝘯𝘢 𝘙𝘦𝘴𝘰𝘳𝘵.

THIÊN ĐƯỜNG NƠI HẠ GIỚI - CASA MARINA RESORT QUY NHƠN

Sau những mệt mỏi , căng thẳng nơi chốn công sở và bao lo toan cuộc sống thường nhật bạn hãy lắng đọng lòng mình tìm về chốn yên bình để hòa vào thiên nhiên để tan biến mọi mệt mỏi và ưu tư bạn nhé!

𝗖𝗛𝗜𝗘̂𝗠 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̃𝗡𝗚 𝗩𝗘̉ Đ𝗘̣𝗣 𝗡𝗘̂𝗡 𝗧𝗛𝗢̛ 𝗠𝗢̣̂𝗖 𝗖𝗛𝗔̂𝗨 𝗞𝗛𝗜 𝗧𝗛𝗔́𝗡𝗚 𝟭𝟬 𝗖𝗛𝗔̣𝗠 𝗡𝗚𝗢̃

☘  𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘷𝘪̣ 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘭𝘢̃𝘯𝘨 𝘥𝘶, 𝘔𝘰̣̂𝘤 𝘊𝘩𝘢̂𝘶 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 đ𝘦̣𝘱 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘯𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘳𝘢̀𝘯 đ𝘢̂̀𝘺 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘦̉ đ𝘦̣𝘱 𝘦 𝘢̂́𝘱 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘰̂ 𝘨𝘢́𝘪 𝘛𝘩𝘢́𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 đ𝘰̣̂ 𝘹𝘶𝘢̂𝘯 𝘹𝘢𝘯𝘩. 

LEGENCY YÊN TỬ

K𝙝𝙞 𝙢𝙤̂̃𝙞 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙖 đ𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙤𝙖𝙮 𝙝𝙤𝙖𝙮 𝙜𝙞𝙪̛̃𝙖 𝙖́𝙥 𝙡𝙪̛̣𝙘 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘, 𝙗𝙤̣̂𝙣 𝙗𝙚̂̀ 𝙘𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜…𝙗𝙤̂̃𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙩𝙖 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 đ𝙞 đ𝙖̂𝙪 đ𝙤́ 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙭𝙖, 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙮𝙚̂𝙣 𝙩𝙞̃𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙇𝙚𝙜𝙖𝙘𝙮 𝙔𝙚̂𝙣 𝙏𝙪̛̉ 𝙍𝙚𝙨𝙤𝙧𝙩 –𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙤̛𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙞̉ 𝙙𝙪̛𝙤̛̃𝙣𝙜 𝙡𝙮́ 𝙩𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙙𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙨𝙪̛̣ 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙞̣𝙣𝙝,𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̣̂𝙢 𝙡𝙖̣𝙞 1 𝙘𝙝𝙪́𝙩,

KAWARA MY AN ONSEN RESORT

  𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗞𝗠 𝗵𝗮̂́𝗽 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝟮𝟭/𝟵-𝟯𝟭/𝟭𝟬 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝘁𝗼̛́𝗶 𝟮𝟬% 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝟴𝘅𝘅/𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵/đ𝗲̂𝗺 Nhanh tay inbox mình để nhận giá ưu đãi nhất nhé!  

LÀNG TRONG THUNG - JACARANDA VALLEY ECOFARM BA VÌ

HÒ HẸN BÌNH YÊN Ở NƠI CHỈ CÓ NẮNG, GIÓ VÀ XANH MƯỚT CỎ CÂY TẠI LÀNG TRONG THUNG - JACARANDA VALLEY ECOFARM BA VÌ 

Zanier Hotel Bãi san hô Phú Yên

Bạn đang tìm một nơi nghỉ dưỡng thanh bình, một địa điểm nghỉ dưỡng đẳng cấp, Sharehome xin được giới thiệu cho bạn một Resort đẳng cấp ngay tại xứ nẫu Phú Yên 
FLC HẠ LONG Giảm 1.350.000đ

FLC HẠ LONG

650.000đ 2.000.000đ -67%

FLC Hạ Long -  là dự án nghỉ dưỡng hạng sang nằm trên đồi cao, lưng tựa núi, mặt hướng biển, ở vị trí khi ở FLC quý khách hàng có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm trọn vịnh Hạ Long xinh đẹp.  Chỉ mất 2h đồng hồ đi xe từ Hà Nội, FLC Ha Long là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi khách hàng, đặc biệt #Sharehome đang có voucher với mức giá không tưởng chỉ từ 650.000 VND/ phòng

ĐẢO VILLA

Chẳng cần phải đi hàng trăm km đến Hạ Long hay Sa Pa - chẳng cần phải đi hàng nghìn km tới Đà Lạt , đến với  villa Đảo  bạn sẽ cảm nhận được 1 Đà Lạt , 1 Hạ Long, 1 Sa Pa ở ngay trong lòng Hà nội, nằm trong TOP những villa hot hit quanh Hà Nội, tại khu vực Villa hồ đồng đò - Đảo Villa là địa điểm lý tưởng cho bạn và gia đình xả hơi nghỉ dưỡng sau những chuỗi ngày mệt mỏi.. Đặc biệt, Sharehome luôn có những dịch vụ khác biệt giúp bạn và gia đình tận hưởng kỳ nghỉ ý nghĩa và đáng nhớ 

CỎ VILLA - BA VÌ HÀ NỘI

Bạn tìm kiếm một Villa quanh Hà Nội??? Một Villa tư nhân để nghỉ dưỡng cho nhóm bạn và gia đình???  Một Villa ngày tại Ba Vì???  Sharehome xin giới thiệu Cỏ Villa - Một căn Villa được thiết kế độc đáo và hoàn toàn khác biệt 

XANH VILLA BA VÌ

Bạn đang  tìm villa tư nhân, Villa quanh Hà Nội, Villa tại Ba Vì??  Sharehome xin được giới thiệu một Villa sang trọng, không gian yên tĩnh, thoáng mát nhìn ra núi đồi và ngắm sao đêm… nằm ở vùng ngoại ô cách thủ đô khoảng 50km, với diện tích khuôn viên rộng đến cả hecta.
FLAMIGO ĐẠI LẢI - VILLA 4 NGỦ Giảm 7.040.000đ

FLAMIGO ĐẠI LẢI - VILLA 4 NGỦ

4.960.000đ 12.000.000đ -58%

Bạn cần một căn Villa để nghỉ dưỡng quanh Hà Nội??  Bạn cần tìm một không gian nghỉ dưỡng đích thực với đầy đủ tiện ích  Sharehome xin trân trọng giới thiệu với các bạn một villa siêu đẹp sang xịn tại Khu Resort hàng đầu tại Miền Bắc

AN VILLA TAM ĐẢO

Bạn đang tìm một villa nghỉ dưỡng quanh Hà Nội?  Bạn đang muốn tìm một không gian trong lành một Villa sân golf?  Bạn đang tìm một villa tại Tam Đảo - nơi có không khi trong lành, mát mẻ??  An Villa là lựa chọn hoàn hảo và bạn và đoàn với nhiều tiện ích. Đặc biệt hơn nữa Sharehome sẽ tư vấn và thiết kế cho bạn một lịch trình vui chơi thực sự ý nghĩa và phù hợp với cả đoàn 

VILLA CBT FLAMIGO 7 NGỦ

Bạn đang tìm một villa  nghỉ dưỡng quanh Hà Nội, nơi có thể hòa mình vào không gian trong lành nghỉ dưỡng đẳng cấp với nhiều dịch vụ tiện ích, Sharehome xin giới thiệu cho các bạn một Villa siêu to khổng lồ và siêu đẹp ngày tại Flamigo Đại Lải - Một trong những Resort hàng đầu tại miền Bắc với nhiều tiện ích nổi bật 

LECHAMP TÚ LỆ YÊN BÁI - THIÊN ĐƯỜNG MÙA LÚA CHÍN

Mùa lúa chín Tú lệ rơi vào tứ tháng 9 đến tháng 11 với cảnh sắc vô cùng nổi bật, không chỉ chìm đắm trong cảnh sắc của lúa chín vàng, Lechamp Tú Lệ - Yên Bái còn là một địa điểm nghỉ dưỡng độc đáo và vô cùng xinh xắn nằm giữa lưng đồi. Đặc biệt, tại LeChamp Tú Lệ khách hàng có thể trải nghiệm các cảm giác mạnh với các hoạt động Zipline dài nhất Đông Nam Á hoặc các hoạt động vật động khám phá như leo núi khác.   

Hiển thị 1 - 20 / 28 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng